Administracja strony internetowej jest usługą mającą na celu zapewnienie opieki nad stroną www. Taka opieka oznacza że 24h w tygodniu monitorujemy stronę internetową, a jeśli strona nie będzie się wyświetlać lub będzie działać nieprawidłowo podejmujemy działania zmierzające do rozwiązania problemu.

Administracja polega też w dużej mierze na działaniach profilaktycznych – zapobiegających awariom.

Administracja strony internetowej obejmuje
1) systematyczną, cykliczną aktualizację oprogramowania systemu cms WordPress, wtyczek a także edytora wizualnego mającą na celu jego rozwój a także usuwanie błędów (Brak aktualizacji może być przyczyną ataku hackerskiego na stronę www wraz z ryzykiem jej usunięcia!)
2) zmiany optymalizujące w konfiguracji witryny wpływające na jej wydajność.
3) cyklicznego dodatkowe kopie bezpieczeństwa (backupy)
4) dostępność, wsparcie techniczne i eksperckie naszego zespołu

Administracja strony www nie oznacza aktualizacji treści na stronie internetowej.