Print Screen to inaczej zrzut ekranu. Dzięki niemu możemy w formie graficznej zapisać wszystko to, co widzimy aktualnie (w danym momencie) na ekranie swojego komputera. Używamy go zazwyczaj, gdy chcemy pokazać problem, z którym się spotykamy. Aby zrobić print screen należy wcisnąć klawisz „Print screen” lub „Prt Sc” na klawiaturze – znajduje się on w prawym, górnym rogu klawiatury.

Następnie należy „wkleić” (crl+V) obraz, np. do treści emaila lub do programu Paint, a następnie kliknąć:

Plik -> Zapisz jako jpg lub png -> Zapisz.