Aby utworzyć nowe konto pocztowe przejdź na stronę https://panel.agave.com.pl

Wpisz login konta klienta (w postaci nazwa domeny myślnik, np. agave-pl) oraz hasło.

 

Po zalogowaniu należy wybrać „Nowy użytkownik”.

Na następnej stronie należy wybrać „Użytkownik pocztowy” i wcisnąć przycisk „Dodaj”.

Na kolejnej stronie wypełniamy parametry, tj. określamy nazwę konta, hasło dostępu, w jakich domenach ma działać skrzynka (, a także wielkość/pojemność skrzynki według dostępnego limitu. Na koniec klikamy przycisk „Dodaj użytkownika”.

Twoje nowe konto pocztowe jest aktywne. Teraz możesz odbierać pocztę online lub skonfugurować konto pocztowe np. w programie Thunderbird, Outlook lub na telefonie.