Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners

Realizacja

strona: tficp.pl 

klient: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners

lokalizacja: Warszawa

data realizacji: 2015

branże: finanse

Zakres prac

Usługi główne

Usługi dodatkowe

O projekcie

Strona internetowa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. to jednej z trzech które wykonaliśmy dla spółek Grupy Capital Partners. Znajdują się na niej informacje na temat działalności i inwestycji TFI Capital Partners. Inwestorzy towarzystwa mają dostęp do bieżących i historycznych notowań jednostek funduszy i subfunduszy, które zaprezentowane są w formie wykresów. 

Strona zbudowana jest głównie w formie one page – ważniejsze kwestie zaprezentowane na stronie głównej w formie następujących po sobie sekcji. 

Na stronie znajduje się bogate archiwum aktualności na temat działalności TFI. Czytelnik ma także szansę zapoznać się z osobami, które tworzą zespół TFI Capital Partners. 

Unikalną częścią projektu jest zamknięta strefa inwestora, w której znajdują się wybrane informacje oraz dokumenty przeznaczone dla inwestorów. 

Projekt graficzny jest dziełem innej firmy, my odpowiadaliśmy za część techniczną przedsięwzięcia – zakodowanie witryny, opracowanie generowania wykresów i strefy inwestora, a także zabezpieczenie platformy przed atakami z zewnątrz.

Projekt utrzymany jest w tonacji niebieskiej – odpowiedniej dla przedsięwzięć finansowych, które muszą budzić zaufanie odbiorców. Strona ma także na celu pozyskiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby zainwetować i pomnożyć swoje środki finansowe. 

 

O kliencie

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. jest spółką wyspecjalizowaną w pomnażaniu kapitałów powierzonych przez inwestorów. Misją towarzystwo jest osiąganie wysokich stóp zwrotu niezależnie od aktualnej sytuacji rynkowej. TFI Capital Partners realizuje własną, unikalną strategię inwestycyjną opartą na dwóch założeniach – inwestycje typu Private equity oraz typu Absolute return. Spółka inwestuje kupując akcje lub udziały obiecujących spółek, a następnie po wzroście ich wartości zamyka inwestycje. 

W portfelu TFI Capital Partners są aktualnie, m.in.
– Orbitvu – spółka mająca w ofercie 
zaawansowane rozwiązania technologiczne służące do obszarze automatycznej fotografii produktowej;
– iPOS – polski producent urządzenia iPOS duet, będącej kasoterminalem, czyli połączeniem drukarki fiskalnej i terminala płatniczego zintegrowanych z chmurową aplikacją do zarządzania punktami handlowym;
– Gekoplast – spółek działająca w branży tworzyw sztucznych, lider w produkcji płyt komórkowych w Europie Środkowo Wschodniej, piąty producent tego rodzaju płyt polipropylenowych w UE.
– Symbio – producent zdrowej żywności, do produkcji której składniki pochodzą wyłącznie z gospodarstw ekologicznych, w których nie stosuje się nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin czy antybiotyków lub hormonów.

Przykładami inwestycji zakończonych sukcesem są, m.in.:
Monetia Sp. z o.o. –  n
ajwiększa w Polsce sieć licząca ponad 700 agencji płatniczych, posiadająca licencję Krajowej Instytucji Płatniczej.
– Grupa Duon S.A. –  spółka zajmująca się dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego oraz sprzedażą energii elektrycznej.
– ONiCO – międzynarodowy trader na rynku surowców, zajmujący się głównie obrotem paliwami, ze szczególnym naciskiem na LPG, diesel i biopaliwa dla polskich i zagranicznych koncernów i klientów indywidualnych. 
– eCard – spółka oferująca rozwiązania w obszarze bezgotówkowego rozliczania transakcji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem płatności on-line w internecie.
– Live Chat – producent oprogramowania komunikacyjnego dla biznesu, którego wiodącym produktem LiveChat – moduł pełniący funkcję chata do obsługi klientów na stronie internetowej.